Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viaheartbreak heartbreak
6517 ffd7
Reposted fromathaiya athaiya viaheartbreak heartbreak

April 07 2018

6473 6f83
6440 ac66 500
Reposted fromratek ratek viaverdantforce verdantforce

February 14 2018

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viamore-than-a-memory more-than-a-memory
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski

February 01 2018

7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia vianatory natory
2689 38eb 500
Reposted fromk7ooo k7ooo viamentispenetralia mentispenetralia
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viapseudooptymistka pseudooptymistka
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaiammistake iammistake

January 23 2018

9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianowaay nowaay

November 02 2017

4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawalkthemoon walkthemoon
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viacziczi cziczi
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viacziczi cziczi
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl