Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawalkthemoon walkthemoon
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viacziczi cziczi
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viacziczi cziczi
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viazoou zoou
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viazoou zoou
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viazoou zoou
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viazoou zoou
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacziczi cziczi

May 30 2017

3820 2bd2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaowieczka owieczka

May 29 2017

2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaclerii clerii
2099 d251
Reposted fromoiv13 oiv13 viacorazblizej corazblizej
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacorazblizej corazblizej
5254 8c4c
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
4448 1c11
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl