Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
0796 3344
Reposted fromiamstrong iamstrong viabrzask brzask
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaheavencanwait heavencanwait
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaheavencanwait heavencanwait
Reposted fromshakeme shakeme viapoznajesz poznajesz
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoznajesz poznajesz
0047 d656
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoznajesz poznajesz
8603 34b7
Reposted fromswojszlak swojszlak vialittlemouse littlemouse
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viaStoneColdSober StoneColdSober
2148 9c51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
8532 91fc 500
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viapurplecornflowers purplecornflowers
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl