Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viablackheartgirl blackheartgirl
2890 d10b
Reposted frompiehus piehus vianotperfectgirl notperfectgirl
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme viaJessSilente JessSilente
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viacotarsky cotarsky
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiepogoda niepogoda
9497 59d5 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiepogoda niepogoda
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 vianiepogoda niepogoda
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiepogoda niepogoda
7083 e418 500
Reposted fromxawery xawery vianiepogoda niepogoda
1668 6629 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiepogoda niepogoda

November 04 2019

Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaheavencanwait heavencanwait
7452 9eee 500

November 03 2019

"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viawszystkodupa wszystkodupa
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl